مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 7 ماه و 28 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

دخترقشنگ بابا

دخترم برگ گلم غنچه ی خوش رنگ دلم دست خود را حلقه کن بر گردنم خنده زن بر چشمهای خسته ام عشق تو آواز صبح زندگی ست مهر تو آغاز لطف و بندگی ست خانه ام سبز از صدای شاد توست مادرت مست از نوازش های توست اشک های سرد خود را پاک کن   گرمی قلب مرا با جان خود دمساز کن   ...
21 دی 1392