مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 4 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

دخترم...

دخترم شیرین تر از شهد عسل           دخترم صد شعر نو یکصد غزل دخترم زیباترین رنگین کمان                     آفتاب روشن این آسمان دخترم گلدان گلهای بهار                      دانه یاقوت زیبای بهار دخترم الماس انگشتر نشین                  شاهکاری نیست زیباتر از این ...
6 آذر 1393
1