مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 4 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

بازی های دختر کوچولوی ما

بازی های مائده کوچولوی ما بازي ما اين است كه تو چهار دست و پا مي روي و منظورت اين است كه من چهار دست و پا دنبالت كنم و تو جيغ بكشي و فرار كني و بروي بالاي مبل   عاشق بازي دالي موشه هستي و خيلي با هيجان جيغ مي كشي و شادي مي كني.   و قتي بابا دراز مي كشه پاهایش را به سمت بالا نگه مي داري، خودت را روي پاهايش  خم مي كني و مي گويي: «پَ پَ» گاهی در آغوشم مي آيي و  الكي مي گويي:«آبه» تا من شكمت را بخورم و تو بلند بلند مي خندي و سپس تو هم به تقليد از من شكم من را مي خوري و مي گي :«آبه؟!»   ...
20 شهريور 1393

دختر قشنگم

عزيز دلم! تو هر روز با كارهاي قشنگت و صحبت كردن با مزه ات بابا را  به وجد در مي آوري      از اين كه  وقتي با تمام خستگي از سر كار مي آيد و مي بيند تو يك كارجديد، كلمه جديد ياد گرفته اي خستگي اش را فراموش مي كند، مي بوسدت  و فشارت مي دهد و از چشمان نافذت انرژي مي گيرد و باهم شروع به بازي كردن مي   كنيد   چقدر دنيايت قشنگ است؛ پاك و كودكانه، كاش دنياي ما هم رنگ و بوي دنياي كودكانه تو را داشت. عاشقانه   دوستت داریم... ...
11 شهريور 1393
1