مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 4 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

پدرم با ارزشترین دارایی من است

  باید دختر باشی تا بدانی پدر لطیف ترین موجود عالم است     بایددختر باشی تا ته دلت قرص باشد که هیچ وقت جای دست پدر روی صورتت نخواهد افتادمگر به نوازش!       باید پدر باشی تا بدانی دختر عزیزترین موجود عالم است   تا پدر نباشی نمی توانی درک کنی که دختر داشتن افتخار پدر است.باید دخترِ پدر باشی تا احساس غرور کنی...   باید پدر دختر باشید تا بدانید چه شگفتیهایی دارد این عالم   چه عزیز است اخم تلخ پدر و ناز دختر   جه نازک است دل پدر که طاقت دیدن اشک دختر را ندارد   باید پدر دختر باشید تا ......   پدرم تنها کسی است که باعث میش...
30 تير 1393

دختر قشنگ مامان!

وابستگي ات را مثل نخي به پايم بسته اي و مرا مثل بادبادكهاي سرگردان دنبال خود مي كشاني به طوري كه   از بعضي تصميم هاي سرنوشت ساز زندگيم دست كشيده ام و با تو بودن را انتخاب كرده ام.   چشمهايم را مي بندم   زمان را متوقف مي كنم    مسافتها را از بين مي برم و تو را در آغوش مي گيرم    دلم براي در آغوش گرفتنت تنگ شده است   در آغوشت كه مي گيرم    آن قدر آرام مي شوم   كه حتي فراموش ميكنم بايد نفس بكشم    ...
30 تير 1393
1