مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 4 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

عمرت ب بلندای یلدا قشنگم

کودک قشنگم در طولانی ترین شب سال وقتی که خستگی درون چشمانت سرک کشید سرت را روی شانه ام بگذار و آرام بخواب،تا خود صبح برایت لالایی میخوانم و اگر خوابم برد نگران نباش خدا همیشه بیدار است!   چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلند ترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد زمستانت سفید و سلامت دخترکم یلدایت مبارک عروسکم ...
1 دی 1393
1